ChatGPT ตัวเร่งสำคัญของการพัฒนา AI ในอนาคต

เปิดตัว ChatGPT ในลักษณะของแอปพลิเคชันบน บนระบบปฏิบัติการไอโอเอสเป็นครั้งแรก นำเอาเทคโนโลยีผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะสู่ไอโฟนเป็นครั้งแรก หลังจากผู้ใช้จำเป็นต้องใช้งานผ่านหน้าเว็บ ความสามารถของ ChatGPT ในรูปแบบของแอปพลิเคชันนั้นจะยังคงคุณสมบัติหลักในการซักถามโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีพื้นฐานมาจาก GPT ทั้งในรุ่นที่ 3 และ 4 ที่ถูกพัฒนาขึ้น

โดยกลุ่มวิจัย Open AI และสร้างความตื่นตัวด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับคนทั้งโลกในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงในส่วนประสบการณ์การใช้งานให้มีความลื่นไหลมากขึ้น มีส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เน้นการเป็นผู้ช่วยส่วนตัว การเข้ามาของ ChatGPT ในรูปแบบแอปพลิเคชันนั้นน่าจับตามองในแง่ของการผนวกรวมความสามารถของปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของ GPT กับการทำงานบนสมาร์ตโฟนร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เมื่อระบบปฏิบัติการไอโอเอสนั้นมีความสามารถในด้าน ทางลัดและการออกแบบการทำงานอัตโนมัติ ร่วมกับผู้ช่วยส่วนตัวสิริ ปัญญาประดษฐ์ที่ถูกติดตั้งกับระบบปฏิบัติการไอโอเอสมาตั้งแต่ยุคไอโฟน 4 เอส แต่ไม่ได้ถูกสอนให้เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเหมือนกับ GPT ทำให้ความสามารถในการโต้ตอบยังต้องพึ่งพาการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

Scroll to Top