6G เทคโนโลยีแห่งอนาคต มีความเร็วสูงสุดได้ถึง 1 กิกะบิต

การคาดการณ์กันว่า ความเร็วของ 6G จะเร็วกว่า 5G ถึง 8,000 เท่า ซึ่งให้ความเร็วได้ถึง 8,000 Gigabit ต่อวินาที ถ้าให้พูดง่ายๆ คือเราจะสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์รวมกันยาว 142 ชั่วโมง ได้ภายในเวลา 1 วินาทีเท่านั้น จึงทำให้มีการคาดการณ์กันว่า เทคโนโลยี 6G จะถูกนำมาใช้กับ อุปกรณ์ที่เราสามารถสั่งงานได้ผ่านสมองของเรา โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์หรือพูดอีกต่อไป

มีการคาดการณ์กันว่า เราจะสามารถใช้ 6G ได้ในปี 2030หรืออีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังจะเริ่มมีการใช้ 5G
แต่รู้หรือไม่ว่า ณ ปัจจุบันนี้ จีนได้เริ่มการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ไปแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังจะเริ่มมีการใช้ 5G แต่รู้หรือไม่ว่า ณ ปัจจุบันนี้ จีนได้เริ่มการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ไปแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว 6G จะเป็นเครือข่ายข้อมูลรุ่นต่อไป ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์เพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ในขนาดมหึมา คาดว่าเร็วกว่า 5G ประมาณห้าสิบเท่า ว่ากันว่า 6G จะปฏิวัติการสื่อสารและเครือข่ายโดยสิ้นเชิงอีกครั้ง แต่เราเคยได้ยินข้อมูลที่คล้ายคลึงกันมากมายเกี่ยวกับ 5G และแม้ว่า 5G จะน่าทึ่งด้วยตัวมันเอง แต่จำนวนอุปสรรคที่ต้องเอาชนะนั้นต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เครือข่ายรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องการคลื่นความถี่ที่เล็กกว่าและสูงกว่า และนั่นก็เป็นปัญหาสำคัญ

Scroll to Top