ไตรกลีเซอไรด์สูงกับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะสมองเสื่อม

ผู้สูงอายุที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันประเภทหนึ่งสูงกว่า อาจมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลดลง และการรับรู้ลดลงช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่า แม้ว่าการศึกษาจะพบความเชื่อมโยง แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ในระดับที่สูงขึ้นจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ ไตรกลีเซอไรด์เป็นกรดไขมันและเป็นไขมันชนิดที่พบมากที่สุดในเลือด

ไตรกลีเซอไรด์มีส่วนช่วยได้ถึง 95% ของไขมันในอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของสมอง ระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ ระดับไตรกลีเซอไรด์อาจทำหน้าที่เป็นตัวทำนายที่เป็นประโยชน์สำหรับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและการรับรู้ลดลงในประชากรสูงอายุ นักวิจัยใช้ข้อมูลการดูแลสุขภาพเพื่อระบุผู้คน 18,294 คนในกลุ่มหนึ่ง โดยมีอายุเฉลี่ย 75 ปี ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมมาก่อน

Scroll to Top