เทคโนโลยีการใช้แบตเตอรี่มือถือยาวนานขึ้น

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่หมายถึงระยะเวลาที่อุปกรณ์สามารถทำงานได้ก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่อายุการใช้งานแบตเตอรี่หมายถึงระยะเวลาที่แบตเตอรี่สามารถทำงานได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่มาจากหลายๆ สิ่งที่คุณทำกับอุปกรณ์ของคุณอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

แต่ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อย่างไรจะมีวิธีช่วยยืดอายุการใช้งานเสมอ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะเชื่อมโยงกับอายุทางเคมีของแบตเตอรี่ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของระยะเวลาเพียงอย่างเดียว แต่จะประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นๆ อาทิ จำนวนรอบการชาร์จและวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้เต็มขีดความสามารถ และเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น ชาร์จ iPhone เพียงครึ่งเดียวเมื่อต้องเก็บในระยะยาว อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการชาร์จหรือวาง iPhone ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน รวมถึงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

Scroll to Top