เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนแบบ 3 มิติ

สมาร์ทโฟนหลายๆ แบรนด์เริ่มขยับเข้าสู่เทคโนโลยี 3 มิติกันมากขึ้น ดังเช่น บริษัท Sony ที่มีแอพพลิเคชั่น 3D Creator เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแบบ 3 มิติที่ง่ายและรวดเร็ว แต่ในส่วนถัดไปที่ค่อนข้างจะยากที่สุดก็คงจะเป็นในส่วนของภาพฮอโลกราฟีที่ต้องฉายภาพออกมาในแบบ 3 มิติผ่านหน้าจอโดยตรงอาจต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยี 3 มิติบนสมาร์ทโฟนด้วย

ดังนั้น ฮอโลกราฟีก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนแบบ 3 มิติและโปรเจคเตอร์ในหนึ่งเดียว ฮอโลแกรมเป็นภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ ซึ่งแตกต่างจากภาพ 2 มิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด จอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น ภาพเหล่านี้จะเป็นภาพ 2 มิติ เมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ไปกระทบผิวของภาพถ่าย, ภาพวาด ก็จะสะท้อนกลับมายังที่ตา ทำให้มองเห็นภาพเป็น 2 มิติ แต่ภาพฮอโลแกรมจะใช้หลักการสร้างภาพให้มีการแทรกสอดของแสงที่มากระทบรูปภาพโดยการฉายแสงเลเซอร์จากแหล่งเดียวกัน แยกเป็น 2 ลำแสง ลำแสงหนึ่งเป็นลำแสงอ้างอิงเล็งตรงไปที่แผ่นฟิล์ม อีกลำแสงหนึ่งเล็งไปที่วัตถุและสะท้อนไปยังฟิล์ม แสงจากทั้งสองแหล่งจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์มในรูปแบบของการแทรกสอด (INTERFERENCE PATTERN) ซึ่งมองไม่คล้ายกับรูปของวัตถุต้นแบบ ก่อให้เกิดภาพเสมือน (VIRTUAL IMAGE) ขึ้นมาตามมุมของแสงที่มาตกกระทบ ทำให้ตาของเรารับแสงอีกด้านหนึ่งของแผ่น HOLOGRAM เกิดเห็นภาพ 3 มิติขึ้น

Scroll to Top